girafbv.nl 


In de naam van het bedrijf, GIRAF B.V., is het bedrijfsidee opgenomen. De letters staan voor:

  1. Grond. Grondbeleid, grondbedrijf en grondexploitatie.  
  2. Interim. Inzet op het gebied van het grondbeleid, het grondbedrijf, publiekprivate samenwerkingsvormen, planeconomie, projectmanagement en risicomanagement als interimmer. 
  3. Ruimte. Uitvoering van de Ruimtelijke Ordening.
  4. Advies. Advies wordt er gegeven op het gebied van ruimtelijk economische planning, planeconomie en risicomanagement.
  5. Financiering. Financiering (PPS en binnen de gemeente) van plannen. Planeconomische kennis. 

De Giraffe staat bekend voor zijn lange nek, waarmee hij veel overzicht heeft over zijn omgeving. GIRAF BV beschikt over kennis die veel overzicht oplevert op het gebied van de ruimtelijke ordening en in het bijzonder het grondbeleid.

GIRAF BV is opgericht door Henk Figge. Het bedrijf is een eenmanszaak.
Reacties